Informatie voor verwijzers en nieuwe patiënten

De verwijzing van patiënten gebeurt via de huisarts of een specialist. Deze worden verzocht tevoren telefonisch te overleggen en vooraf de beschikbare relevante informatie toe te sturen.

Praktijkadres:

Paul Citroen
Nieuwe Keizersgracht 14
1018 DR Amsterdam
tel: 020 625 76 92 (spreek in en u wordt teruggebeld)
email: paul@paulcitroen.com

KvK Amsterdam: 34302704

BIG registratie: 090257516 (gz-psycholoog) 29025749616 (psychotherapeut)

agb code praktijk: 94 003568
agb code zorgverlener: 94 004100

werkzaam in specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ)