ePsychiater.nl

Het doel van deze site is enerzijds informatie te verschaffen over psychiatrische stoornissen en anderzijds vragen te beantwoorden.
Iedereen die met vragen zit over een psychiatrische ziekte kan hier terecht. De informatie op de site is bedoeld voor patiënten en voor familieleden of vrienden van patiënten. ePsychiater biedt de mogelijkheid om beveiligd en zo nodig anoniem, een gesprek aan te gaan in de vorm van een eConsult. Jeroen van der Linden en collega psychiaters beantwoorden vragen, indien mogelijk, binnen 24 uur.

ePsychiater biedt informatie over stoornissen in de werking van de hersenen, over neurotransmitters en medicijnen die de chemische stofwisseling van de hersenen beïnvloeden. Daarnaast zijn er ook vele wenken te vinden voor vrienden en familieleden die te maken hebben met iemand die een psychiatrische stoornis heeft. Er is bij psychiatrische stoornissen zoveel aan de hand dat de biologisch-psychiatrische zienswijze per definitie maar gedeeltelijke, ja zelfs eenzijdige antwoorden op vragen kan geven. Het nut om van psychiatrische stoornissen te spreken kan zelfs worden betwijfeld. Het gaat om de problemen waar iemand tegen aanloopt, om hoe iemand op een voor hem of haar zinvolle manier kan leven.
Belangrijker dan kennis nemen van de hier gepresenteerde zaken is het gesprek aangaan met vrienden, familieleden en lotgenoten.

De ontmoeting met andere mensen is het belangrijkste hulpmiddel. En dat is ook wat een gesprek met een psychiater behoort te zijn: een ontmoeting. De informatie die de site ePsychiater.nl biedt kan de ontmoeting niet vervangen.

De informatie over psychiatrie staat in het scroll-down menu boevenaan elke webpage.

De informatie over de aangesloten praktijken staat in het linker menu van de homepage. Het betreft de praktijk van
Tilly Citroen-Brat, psychiater, psychoanalytica
Paul Citroen, psycholoog, psychoanalyticus
Jeroen van der Linden, psychiater
 

Het eConsult is vernieuwd. Zie aldaar voor hoe het werkt en wat het kost.