Medicatie bij kinderen

Vrijwel alle medicijnen die worden gebruikt in de kinder- en jeugdpsychiatrie zijn afkomstig uit de volwassenen psychiatrie. Veel van die medicijnen zijn nooit goed onderzocht bij kinderen en jeugdigen waardoor het niet bekend is wat de juiste doseringen zijn en ook niet of er andere bijwerkingen kunnen worden verwacht. Vaak wordt bij kinderen en jeugdigen gestart in een lagere dosering dan bij volwassenen om bijwerkingen zo veel mogelijk te voorkomen. Het internationale advies is de effecten van medicatie bij kinderen te meten met behulp van gestructureerde vragenlijsten. In Nederland wordt dit heel weinig gedaan o.a. omdat veel vragenlijsten voor kinderen en jeugdigen niet vertaald zijn naar het Nederlands.

Bij kinderen en jeugdigen is het gebruikelijk om een behandeling zonder medicatie te starten. Gedacht moet hier worden aan bijvoorbeeld psychotherapie of ouderbegeleiding. Pas als er geen verbetering optreedt, de klachten een duidelijk negatief effect hebben op het functioneren of het kind er ernstig onder lijdt, wordt soms gestart met medicatie. Het is raadzaam bijwerkingen en effecten van de medicatie goed bij te houden en bij voldoende effect eens in de zoveel tijd te evalueren of medicatie nog steeds nodig is.