Gedragsstoornissen

Kinderen kunnen zeer uiteenlopend gedrag vertonen zonder dat er sprake hoeft te zijn van een stoornis. Het wonderbaarlijke van kinderen is dat zij zich meestal, zelfs tegen de verdrukking in, normaal kunnen ontwikkelen. Of ze interessant worden of eigenaardig, alles kan samenhangen met de ontwikkeling die een kind heeft doorgemaakt.

Gedragsstoornissen worden vaak meer in verband gebracht met de omstandigheden waaronder een kind opgroeit maar er kunnen ook erfelijke invloeden aanwijsbaar zijn. Ook bij een gedragsstoornis van kinderen en jeugdigen moet er steeds sprake van ernstig disfunctioneren of van niet meer mee kunnen komen met leeftijdgenoten.