ePsychiater.nl

Het doel van deze site is enerzijds informatie te verschaffen over psychiatrische stoornissen en anderzijds vragen te beantwoorden.
De informatie op de site is bedoeld voor patiënten en voor familieleden of vrienden van patiënten.

HET IS NIET MEER MOGELIJK EEN eCONSULT AAN TE VRAGEN


Er is bij psychiatrische stoornissen zoveel aan de hand dat de biologisch-psychiatrische zienswijze per definitie maar gedeeltelijke, ja zelfs eenzijdige antwoorden op vragen kan geven. Het nut om van psychiatrische stoornissen te spreken kan zelfs worden betwijfeld. Het gaat om de problemen waar iemand tegen aanloopt, om hoe iemand op een voor hem of haar zinvolle manier kan leven. En dat is in de context bezien vaak niet eenvoudig. Zoveel factoren zijn "ziek"makend.

ePsychiater biedt informatie over stoornissen in de werking van de hersenen, over neurotransmitters en medicijnen die de chemische stofwisseling van de hersenen beïnvloeden. Dit gebeurt aan de hand van de classificatie van de DSM IV. De latere versie voegt voor de bespreking van de problematiek te weinig toe om de site te herschrijven. Ook zijn er op de site vele wenken te vinden voor vrienden en familieleden die te maken hebben met iemand die een psychiatrische stoornis heeft. Het bevordert het plaatsen van de stoornis in de context.
De grootste bijdrage, meer nog dan kennis nemen van de hier gepresenteerde zaken, is het gesprek aangaan met vrienden, familieleden en lotgenoten.

De ontmoeting met andere mensen is het belangrijkste hulpmiddel. En dat is ook wat een gesprek met een psychiater behoort te zijn: een ontmoeting. De informatie die de site ePsychiater.nl biedt kan de ontmoeting niet vervangen.

De informatie over psychiatrie staat in het scroll-down menu bovenaan elke webpage.

De informatie over de samenwerkende praktijken staat in het linker menu van de homepage. Het betreft de praktijk van
Tilly Citroen-Brat, (psychiater), psychotherapeut, psychoanalytica
Paul Citroen, psycholoog, psychoteharpeut, psychoanalyticus
 

De praktijk van Jeroen van der Linden is gesloten, zie via linker menu informatie voor patiënten