Kinder- en jeugdpsychiatrie

De Kinder- en Jeugdpsychiatrie houdt zich bezig met psychiatrische stoornissen die zich openbaren voor het 18-de levensjaar. Dit kunnen typische kinder- en jeugdaandoeningen zijn zoals autisme, ADHD en andere ontwikkelingsstoornissen maar ook stoornissen die voorkomen op de volwassen leeftijd en soms een vroeg begin hebben zoals een depressie, een angststoornis of een psychose. De presentatie van de klachten kan bij kinderen zeer verschillen van die van de volwassenen. Zo klagen kinderen eerder over buikpijn of hoofdpijn bij emotionele problemen, is de stemming vaker prikkelbaar dan depressief en kan angst zich uiten in woedeuitbarstingen en huilbuien.

Ook zijn er verschijnselen die normaal zijn in een bepaalde ontwikkelingsfase van een kind maar die afwijkend worden als die fase voorbij is. Op jonge leeftijd is het normaal om denkbeeldige speelkameraadjes te hebben of milde dwangverschijnselen. Ook irreële angsten zijn op jonge leeftijd niet altijd afwijkend.

Bij het onderzoek en de behandeling van kinderen en jeugdigen is het belangrijk altijd rekening te houden met het ontwikkelingsniveau van het kind. Ook het betrekken van de ouders en de school is essentieel, zowel in de diagnostische fase als tijdens de behandeling.

In de meeste centra waar kinderen en jeugdigen worden behandeld gebeurt dit door een team. Dit behandelteam is multidisciplinair, dat wil zeggen dat psycholoog, gezinstherapeut, ouderbegeleider, orthopedagoog en psychiater vanuit hun specifieke deskundigheid samenwerken.