Informatie voor patienten

De praktijk van Jeroen van der Linden is gesloten.

Patiƫnten kunnen informatie inwinnen via praktijkjvdl@gmail.com

Voor (acute) hulpvragen kunt u zich wenden tot uw huisarts of HAP, die zo nodig contact op kunnen nemen met de crisisdienst.