Alfabetische lijst van medicijnen

Acamprosaat, merknaam: Campral

Groep

Middelen bij behandeling afhankelijkheid

toepassing

Chronisch alcoholisme.
Na ontwenningskuur ter voorkoming van terugval.

dosering

Drie maal daags 1 tot 2 tabletten à 333 mg.
Tijdens maaltijd zonder kauwen doorslikken met wat water.

bloedspiegel

Bepaling heeft geen zin: relatie bloedspiegel en effect niet aangetoond.

werking

Vermoedelijk antagonisme met glutaminezuur en versterking GABA systeem.

werkingsduur

Wordt langzaam opgenomen. Uitscheiding geschiedt via de nieren. Halfwaardetijd circa 20 uur.

opmerkingen

Effect alleen aangetoond in samenhang met intensieve psychosociale begeleiding c.q. therapie.