Alfabetische lijst van medicijnen

Amitriptyline, merknaam: Sarotex, Tryptizol

Groep

Antidepressiva / oude heropnameremmers

toepassing

Depressieve stoornis

dosering

150-300 mg
Doseringen dienen voor ouderen beduidend lager te zijn.

bloedspiegel

Bepaling zinvol: relatie bloedspiegel en effect aangetoond.

werking

Blokkeert de heropname van serotonine en noradrenaline

werkingsduur

Amitriptyline: ± 15 uur
Actief afbraakproduct: nortriptyline (ook zelf als antidepressivum verkrijgbaar): ± 35 uur

opmerkingen

Werkt slaapverwekkend, versuffend. In lage doseringen toepasbaar bij chronische pijnklachten.