Alfabetische lijst van medicijnen

Aripiprazol, merknaam: Abilify

Groep

Antipsychotica / nieuwe antipsychotica

toepassing

schizofrenie, maniforme psychosen

dosering

15-30 mg per dag

bloedspiegel

geen relatie bloedspiegel en werking bekend

werking

partieel agonisme van dopamine en sommige serotonine receptoren.

werkingsduur

lange werking, meer dan 24 uur

opmerkingen

nogal veel interacties met andere psychofarmaca waardoor de dosering naar beneden moet worden bijgesteld. Als atypisch antipsychoticum in verband met gewichtstoename minder berucht.