Alfabetische lijst van medicijnen

Biperideen, merknaam: Akineton

Groep

Anticholinergica, antiparkinsonmiddelen

toepassing

Voorkomen en behandelen van dystonie en extrapiramidale bijwerkingen van (klassieke) antipsychotica

dosering

tabl. 2 mg 2dd1 (max 3dd1)

bloedspiegel

Bepaling heeft geen zin: relatie bloedspiegel en effect niet aangetoond

werking

Vermindert activiteit van het cholinerge systeem

werkingsduur

ongeveer 18 uur

opmerkingen

biperideen helpt onmiddellijk bij intraveneuze toediening door arts, vrij snel bij intramusculaire toediening door arts of verpleegkundige en na een tijdje (ongeveer een 1/2 uur) wanneer het als tablet (2 mg) wordt ingenomen.
Aan het begin van behandeling met klassieke antipsychotica is het verstandig altijd biperideen 2 mg 2dd1 of een ander antichiolinergicum zoals dexetimide (Tremblex) 0,1 mg 1dd1 te gebruiken