Alfabetische lijst van medicijnen

Buprenorfine, merknaam: Temgesic

Groep

Middelen bij behandeling afhankelijkheid

toepassing

Alternatief voor methadon bij klinische ontwenningskuur van opioiden.

dosering

0,4 - 0,8 mg onder de tong, op geleide van klinisch beeld

bloedspiegel

Bepaling heeft geen zin: relatie bloedspiegel en effect niet aangetoond.

werking

Synthetische opiaatagonist

werkingsduur

6 uur

opmerkingen

Valt onder de Opiumwet. Niet geschikt voor terugvalpreventie.