Alfabetische lijst van medicijnen

Bupropion, merknaam: Wellbutrin, Zyban

Groep

Middelen bij behandeling afhankelijkheid

toepassing

Afhankelijkheid van nicotine (sigaretten)

dosering

150 - 300 mg

bloedspiegel

Bepaling heeft geen zin: relatie bloedspiegel en effect niet aangetoond.

werking

Onbekend. Remt het catecholaminensysteem, onder meer adrenaline en dopamine.

werkingsduur

20 - 35 uur

opmerkingen

bupropion, Zyban als hulpmiddel om te stoppen met roken wordt niet door de verzekeraars vergoed.
Het middel is tevens geregistreerd als antidepressivum onder de naam Wellbutrin Zie aldaar. Moet dan ook onder die naam worden voorgeschreven om door de verzekering vergoed te worden.