Alfabetische lijst van medicijnen

Chloorpromazine, merknaam: Largactil

Groep

Antipsychotica / klassieke antipsychotica

toepassing

Psychosen ongeacht oorzaak (zoals bij schizofrenie, manie, depressieve stoornis).
Voorkomen van psychosen bij schizofrenie en bij schizoaffectieve stoornis.

dosering

200-2000 mg

bloedspiegel

Bepaling heeft geen zin: relatie bloedspiegel en effect niet aangetoond.

werking

Blokkade dopaminereceptoren

werkingsduur

± 20-30 uur

opmerkingen

Hier betreden we het terrein van de geschiedenis. Dit was het
eerste neurolepticum ter wereld. In 1952 werd door de fransman Delay de werking van dit
middel bij acute psychosen voor het eerst beschreven. Het was lange tijd het meest gebruikte
antipsychoticum. Het heeft vele, ook gevaarlijke bijwerkingen. Behalve in
geneesmiddelenstudies wordt Largactil in Nederland nauwelijks meer gebruikt.