Alfabetische lijst van medicijnen

Clomipramine, merknaam: Anafranil

Groep

Oude antidepressiva / oude heropnameremmers

toepassing

Depressieve stoornis
Paniekstoornis
Dwangstoornis

dosering

25-225 mg, afhankelijk van de bloedspiegel

bloedspiegel

Blokkeert heropname serotonine en noradrenaline.

werking

Bepaling is zinvol: relatie bloedspiegel en effect aangetoond.

werkingsduur

Clomipramine: ±20 uur
Actief afbraakproduct, desmethylclomipramine: ±36 uur.

opmerkingen

Toepasbaar bij tal van psychiatrische aandoeningen.
Clomipramine heeft veel bijwerkingen waaronder wazig zien (accomodatiestoornissen), droge mond, zweten, gewichtstoename en libidoverlies en potentiestoornissen.
Een ECG wordt voorafgaande aan de behandeling gemaakt bij mensen ouder dan 40 jaar.
Zie ook de algemene tekst over tricyclische antidepressiva.