Alfabetische lijst van medicijnen

Disulfiram, merknaam: Antabus, Refusal

Groep

Middelen bij behandeling afhankelijkheid

toepassing

Hulpmiddel bij behandeling van alcoholisme

dosering

Begin: 800 mg per dag, gedurende enkele dagen
Onderhoudsbehandeling: 125-250 mg

bloedspiegel

Bepaling heeft geen zin: relatie bloedspiegel en effect niet aangetoond.

werking

Vermindert de werking van aldehyde-dehydrogenase, waardoor alcohol na omzetting in aldehyde slechts zeer langzaam wordt afgebroken. Aceetaldehyde geeft de nare sensatie met bonzende hoofdpijn en misselijkheid.

werkingsduur

Werkt na enkele uren en houdt lang aan. Kan na verloop van tijd om de dag worden ingenomen.

opmerkingen

dit middel kan worden ingezet als ondersteuning van een (psychotherapeutische) behandeling van alcoholisme. Het werkt als een stok achter de deur omdat, in combinatie met dit middel het gebruik van alcohol vrij snel leidt tot behoorlijk beroerd voelen met hoofdpijn, erger dan een beetje een kater. Het is niet geheel ongevaarlijk om er dwars doorheen te drinken.
Wanneer stoppen met alcohol een absolute noodzaak is, bijvoorbeeld omdat iemand anders z'n baan verliest is het gerechtvaardigd om de patiënt de medicatie onder toezicht te laten innemen. Let wel op dat dit voor veel mensen een vernederende situatie is die veel boosheid en verzet kan oproepen (en dus kan leiden tot toch weer gaan drinken)