Alfabetische lijst van medicijnen

Doxepine, merknaam: Sinequan

Groep

Antidepressiva / oude heropnameremmers

toepassing

Depressieve stoornis

dosering

100-300 mg

bloedspiegel

Bepaling heeft geen zin: geen verband bloedspiegel en effect aangetoond.

werking

Blokkeert heropname serotonine en noradrenaline

werkingsduur

± 24 uur

opmerkingen

Werkt slaapverwekkend, versuffend