Alfabetische lijst van medicijnen

Duloxetine, merknaam: Cymbalta, Yentreve

Groep

Antidepressiva / nieuwe antidepressiva

toepassing

depressieve stoornis

dosering

60 mg eenmaal per dag, max 120 mg per dag in gelijk verdeelde doses

bloedspiegel

voor zover bekend niet zinvol om te bepalen

werking

remt heropname van zowel serotonine als noradrenaline ook in lage dosering

werkingsduur

halfwaardetijd gemiddeld 12 uur

opmerkingen

Het middel is tevens geregistreerd als middel tegen stress-urine-incontinentie. Ook vindt het, net als sommige tricyclische antidepressiva, zijn toepassing bij de bestrijding van neuropathische pijn, bijvoorbeeld bij diabetes.