Alfabetische lijst van medicijnen

Fenelzine, merknaam: Nardil

Groep

Antidepressiva / oude MAO-remmers

toepassing

Depressieve stoornis
Paniekstoornis
Sociale fobie

dosering

40-120 mg

bloedspiegel

Bepaling heeft geen zin: geen verband bloedspiegel en effect aangetoond.

werking

Blokkeert MAO-a en MAO-b enzym

werkingsduur

± 8 uur

opmerkingen

Geschikt wanneer patiënt niet op heropnameremmers verbetert.