Alfabetische lijst van medicijnen

Haloperidol, merknaam: Haldol

Groep

Antipsychotica / klassieke antipsychotica

toepassing

Psychosen ongeacht oorzaak (zoals bij schizofrenie, manie, depressieve stoornis).
Voorkomen van psychosen bij schizofrenie en bij schizoaffectieve stoornis.

dosering

2-40 mg

bloedspiegel

Bepaling heeft enige zin: relatie bloedspiegel en effect waarschijnlijk.

werking

Blokkade dopaminereceptoren

werkingsduur

12-40 uur

opmerkingen

Dit middel is waarschijnlijk het meest bij schizofrenie gebruikte medicijn ter wereld. Haldol is
verkrijgbaar in tabletten van 1 mg en van 5 mg. Er werden doseringen van 5 tot 20 mg per dag
aangehouden voor het bestrijden van een acute psychose. Voor onderhoudsbehandeling zou
een lagere dosering al voldoende zijn.
Vroeger werd 1 tot 3 mg Haldol bij acute psychosen gegeven en in sommige landen was het
populair om "megadoseringen" toe te passen, wel tot 100 mg per dag. Het belangrijkste effect
wordt veroorzaakt door blokkering van de dopamine receptoren. Als die eenmaal geblokkeerd
zijn maakt meer van hetzelfde niet zoveel uit, behalve dat de patiënt meer bijwerkingen
ervaart. Een goede afspraak lijkt te zijn: zo laag mogelijk doseren (tot ± 5 mg per dag)
Ook bij lage doseringen is het, omdat het middel zo krachtig is, vaak nodig om iets tegen de
bijwerkingen erbij te geven. De indruk bestaat dat mensen van het creoolse (negroïde) ras meer
last hebben van bijwerkingen. Bij hen is dus extra voorzichtigheid geboden.
Er is een langwerkend haldoldecanoaat beschikbaar dat per injectie eens in de twee tot vier
weken gegeven kan worden ("depot").