Alfabetische lijst van medicijnen

Levomepromazine, merknaam: Nozinan

Groep

Antipsychotica / klassieke antipsychotica

toepassing

vooral als 'major tranquillizer", sterk sederend en pijnstillend. Wordt in lage dosering nog wel aan oudere mensen met nachtelijke verwardheid voorgeschreven. Vindt vooral nog toepassing in palliatieve sedatie, d.w.z. pijnbestrijding bij opgenomen, bedlegerige mensen die terminaal ziek zijn.

dosering

25 mg tot max. 5 dd 50 mg

bloedspiegel

bepaling niet zinvol

werking

antipsychotisch, sederend, pijnstillend. Werkt anti dopaminerg (o.a. antipsychotisch, initiatiefverlies, sufheid) en anticholinerg (o.a. droge mond, wazig zien, urineretentie en obstipatie)

werkingsduur

12-78 uur

opmerkingen

zwak antipsychoticum, niet meer als zodanig geregistreerd.