Alfabetische lijst van medicijnen

Lorazepam, merknaam: Temesta, Dormonoct

Groep

Slaapmiddelen, benzodiazepine

toepassing

Problemen met in- en doorslapen

dosering

0,5-2 mg

bloedspiegel

Bepaling heeft geen zin: relatie bloedspiegel en effect niet aangetoond.

werking

Via benzodiazepine-gaba receptor complex

werkingsduur

Kort: ± 8 uur