Alfabetische lijst van medicijnen

Methadon, merknaam: Symoron

Groep

Middelen bij behandeling afhankelijkheid

toepassing

Afhankelijkheid van opioiden

dosering

20 - 160 mg

bloedspiegel

Bepaling heeft geen zin: relatie bloedspiegel en effect niet aangetoond.

werking

Opiaatagonist met sterke pijnstillende werking.

werkingsduur

25 uur

opmerkingen

Valt onder de Opiumwet.