Alfabetische lijst van medicijnen

Mianserine, merknaam: Tolvon

Groep

Antidepressiva / oude antidepressiva

toepassing

Depressieve stoornis

dosering

30-90 mg

bloedspiegel

Bepaling heeft geen zin: geen verband bloedspiegel en effect aangetoond.

werking

Onduidelijk: effect op noradrenaline systeem waarschijnlijk.

werkingsduur

Meer dan 24 uur