Alfabetische lijst van medicijnen

Moclobemide, merknaam: Aurorix

Groep

Antidepressiva / Nieuwe MAO-remmers

toepassing

Depressieve stoornis

dosering

300-600 mg

bloedspiegel

Bepaling heeft geen zin: geen verband bloedspiegel en effect aangetoond.

werking

Blokkeert de werking van het MAO-a-enzym

werkingsduur

± 3 uur

opmerkingen

Frequente (2 à 3) dagelijkse doseringen noodzakelijk vanwege korte halfwaardetijd.
Het is niet aangetoond dat Moclobemide de klassieke MAO-remmers kan vervangen bij de behandeling van depressies die niet verbeteren op heropnameremmers.