Alfabetische lijst van medicijnen

Naltrexon, merknaam: Nalorex

Groep

Middelen bij behandeling afhankelijkheid

toepassing

Afhankelijkheid van opiaten (heroïne, morfine)
Afhankelijkheid van alcohol

dosering

25 - 50 mg

bloedspiegel

Bepaling heeft geen zin: relatie bloedspiegel en effect niet aangetoond.

werking

Antagoneert opioiden. Kan dus een onttrekkingssyndroom veroorzaken bij mensen die tegelijkertijd opiaten of opioiden gebruiken. Combinatie gevaarlijk!
Bij alcoholverslaving ter ondersteuning nadat gestopt is met gebruik. Werkzaam in samenhang met intensieve psychosociale ondersteuning.

werkingsduur

Halfwaardetijd 10 uur