Alfabetische lijst van medicijnen

Nortriptyline, merknaam: Nortrilen

Groep

Antidepressiva / oude heropnameremmers

toepassing

Depressieve stoornis

dosering

50-150 mg

bloedspiegel

Bepaling zinvol: relatie bloedspiegel en effect aangetoond.

werking

Blokkeert voornamelijk heropname noradrenaline

werkingsduur

± 35 uur

opmerkingen

Veel bij ouderen toegepast vanwege weinig bijwerkingen; echter eveneens zeer geschikt bij jongere patiënten.