Alfabetische lijst van medicijnen

Penfluridol, merknaam: Semap

Groep

Antipsychotica / klassieke antipsychotica

toepassing

Voorkomen van psychosen bij schizofrenie en bij schizoaffectieve stoornis.

dosering

10-100 mg per week

bloedspiegel

Bepaling heeft geen zin: geen verband bloedspiegel en effect aangetoond.

werking

Blokkade dopamine en serotonine receptoren

werkingsduur

4-7 dagen

opmerkingen

Dit is een middel dat ontwikkeld is om één maal per week (van het frans: semaine) te geven.
Net zoiets als Orap maar eenvoudiger. Vooral geschikt voor de mensen die iets tegen pillen
hebben. Door dit middel hebben vele, vaak zwervende en in opvanghuizen verblijvende
mensen minder last van psychotische verschijnselen. Medewerkers van acute diensten,
"rijdende psychiaters", schrijven het nog al eens voor. Vergeten wordt vaak dat de patiënt de
dagen erna veel last heeft van bijwerkingen. Er hoort dus wel een anti-Parkinsonmiddel bij.
Later in de week is dat minder nodig. Zo zie je: het is onjuist om met een langwerkend middel
te denken: "da’s makkelijk". Juist bij langwerkende middelen moet je bedacht zijn op
bijwerkingen aan het begin en aan het eind van de werking. Het blijkt namelijk dat aan het eind
van de week de patiënt ook meer last heeft van bijwerkingen. Waarschijnlijk heeft dit te maken
met het onverschilligheideffect: in het midden van de week kan het de patiënt minder schelen!