Alfabetische lijst van medicijnen

Pimozide, merknaam: Orap

Groep

Antipsychotica /klassieke antipsychotica

toepassing

Psychosen ongeacht oorzaak (zoals bij schizofrenie, manie, depressieve stoornis).
Voorkomen van psychosen bij schizofrenie en bij schizoaffectieve stoornis.

dosering

2-20 mg

bloedspiegel

Bepaling heeft geen zin: relatie bloedspiegel en effect niet aangetoond.

werking

Blokkade dopaminereceptoren

werkingsduur

± 55 uur

opmerkingen

Dit middel komt weer uit een andere chemische groep. Orap is een afkorting van oraal anti-
psychychoticum dat éénmaal per dag genomen kan worden. Er zijn tabletten van 1 mg en van
4 mg die ‘forte’ genoemd worden. Dit is vaak een middel van eerste keus omdat het goed
antipsychotisch werkt en weinig dempend en sloom makend is. In doseringen van 4 tot 8 mg
wordt het meestal goed verdragen, zonder dat anti-Parkinson middelen nodig zijn. Er zijn maar
enkele patiënten die het middel niet verdragen, maar je zal maar net die patiënt zijn!
Waakzaamheid voor bijwerkingen blijft geboden maar het middel is geschikt voor langdurig
gebruik.