Alfabetische lijst van medicijnen

Pipamperon, merknaam: Dipiperon

Groep

Antipsychotica / klassieke antipsychotica

toepassing

Psychosen ongeacht oorzaak (zoals bij schizofrenie, manie, depressieve stoornis).

dosering

40-400 mg

bloedspiegel

Bepaling heeft geen zin: relatie bloedspiegel en effect niet aangetoond.

werking

Blokkade dopaminereceptoren

werkingsduur

± 20 uur

opmerkingen

Dit middel is vele malen zwakker dan Haldol wat betreft de dopamine blokkade. Er zijn
tabletten van 40 mg maar om een goede antipsychotische werking te verkrijgen is soms een
twintigvoud daarvan nodig. Bij die dosering valt zowat iedereen in slaap! Dit is de reden
waarom het tussen haakjes staat. Er is echter iets bijzonders met dit middel. In lage dosering,
(40 tot 80 mg per dag), heeft het een regulerende invloed op de slaap en op impulsief gedrag.
Het is niet bekend of andere antipsychotica in heel lage dosering ook dit soort onvermoede
kwaliteiten bezitten. Bij enkele patiënten kan het als onderhoudsbehandeling een psychose
helpen voorkomen.