Alfabetische lijst van medicijnen

Sulpiride, merknaam: Dogmatil

Groep

Antipsychotica / klassieke antipsychotica

toepassing

Psychosen ongeacht oorzaak (zoals bij schizofrenie, manie, depressieve stoornis).
Voorkomen van psychosen bij schizofrenie en bij schizoaffectieve stoornis.

dosering

200-800 mg

bloedspiegel

Bepaling heeft geen zin: relatie bloedspiegel en effect niet aangetoond.

werking

Blokkade dopaminereceptoren

werkingsduur

± 7 uur

opmerkingen

Hoewel soms als atypisch aangeduid, wekt het wel parkinsonisme op.
Frequente (2 à 3) dagelijkse doseringen noodzakelijk vanwege korte halfwaardetijd.