Alfabetische lijst van medicijnen

Trazodon, merknaam: Trazolan

Groep

Antidepressiva / oude heropnameremmers

toepassing

Depressieve stoornis


Slaapstoornis

dosering

150-600 mg

bloedspiegel

Bepaling geen heeft zin: relatie bloedspiegel en effect niet aangetoond.

werking

Blokkeert en stimuleert serotonine receptoren; blokkeert heropname serotonine.

werkingsduur

± 8 uur

opmerkingen

Als antidepressivum weinig toegepast; als slaapmiddel zeer geschikt, met name bij slaapstoornissen als gevolg van behandeling met (klassieke) MAO remmers (50-100mg).