Alfabetische lijst van medicijnen

Triazolam, merknaam: Halcion

Groep

Slaapmiddelen, benzodiazepine

toepassing

Problemen met inslapen

dosering

0,125-0,25 mg

bloedspiegel

Bepaling heeft geen zin: relatie bloedspiegel en effect niet aangetoond.

werking

Via benzodiazepine-gaba receptor complex

werkingsduur

Zeer kort: ± 5 uur