Hoe werkt een eConsult

 

In een eConsult kunt u met vragen terecht. U stelt een vraag, de therapeut wordt via sms op de hoogte gesteld, logt in en verdiept zich in uw vraag om deze zo goed mogelijk te beantwoorden.Vaak ontstaat er een dialoog waarin samengewerkt wordt naar een volledige beantwoording. Pas wanneer dat het geval is wordt het eConsult afgesloten. Soms kan het ook nog een tijdje openstaan om u in de gelegenheid te stellen op iets terug te komen. Een diagnose en concrete behandeladviezen kunnen niet worden gegeven via internet. Het eConsult kan een persoonlijke wegwijzer zijn, u op ideeën brengen om de problemen die u of uw naaste ondervindt te helpen overkomen.

ePsychiater biedt de mogelijkheid om op een beveiligde manier, eventueel anoniem, contact te leggen met een psychiater of therapeut. De bijdrage in de kosten die aan dit eConsult verbonden zijn is als volgt vastgesteld:

  • per eConsult € 25,-
    (binnen één eConsult kunnen kostenloos vervolgvragen worden gesteld en beantwoord)

Op dit moment worden eConsulten niet door de verzekering vergoed. Het ligt in de verwachting dat dit in de toekomst zal veranderen. Het eConsult voldoet aan de hoogste eisen die aan de beveiliging van het electronisch verkeer kunnen worden gesteld en ePsychiater houdt zich aan de wet op bescherming van persoonsgegevens.

Uw vragen en de daarop gegeven antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het beroepsgeheim van de specialist. Alle vragen worden zo mogelijk binnen 24 uur beantwoord. U krijgt een bericht per email en optioneel tevens per sms.

De betaling loopt via iDeal. U wordt tijdens het aanvragen van een eConsult tijdelijk naar de bank van uw keuze geleid om te kunnen betalen. Daarna klikt u op 'voltooien' om terug te keren naar ePsychiater. Dit klikken op "voltooien" of 'terug naar webwinkel' is belangrijk want daarmee krijgen wij pas het bericht van uw bank dat u heeft betaald en dan wordt de vraag pas naar de consulent gezonden.

NB. Het eConsult is geen toegangsweg tot face to face behandeling. Het is expliciet niet de bedoeling dat uit een eConsult enige vorm van behandelrelatie ontstaat. Bijna integendeel: het betreft uitsluitend een op de vraagsteller toegespitste informatie verstrekking in de vorm van een korte dialoog.