Second opinion

Een second opinion is aangewezen wanneer je het gevoel hebt dat de behandeling niet loopt en je er samen met de psychiater of psychotherapeut niet uitkomt. Meestal komt dat gevoel tegelijkertijd bij de patiënt en bij de behandelaar op. Je kunt het beste samen het verzoek om een second opinion aan een andere psychiater richten. Vanzelfsprekend probeer je iemand te vinden die gespecialiseerd is op het terrein waar je problemen hebt. Vaak wordt er gekozen om naar een academisch ziekenhuis te gaan. Voor een second opinion bij medewerkers van ePsychiater is het mogelijk om via eConsult contact te leggen. Er gelden de volgende regels:

  • Uit een 2nd opinion volgt geen behandeling, uitsluitend een behandelingsadvies
  • Van te voren moet alle relevante medische informatie beschikbaar worden gesteld. Hiervoor is schriftelijke toestemming van de patiënt een vereiste. De gegevens worden na de 2nd opinion vernietigd.
  • De 2nd opinion wordt afgesloten met een brief die aan de oorspronkelijke behandelaar wordt gestuurd. Er gaat een afschrift naar de huisarts. Het is gebruikelijk de inhoud van deze brief eerst in detail met de betrokkene te bespreken. Er is altijd inzagerecht.

In verband met het gesloten zijn van de praktijk worden ook geen second opinions meer verricht. Wel kan uw behandelaar met medewerkers van ePsychiater overleggen.