Psychiatrische stoornissen

Tegenwoordig spreekt men van psychiatrische stoornissen en niet van ziekten. De term ziekte is sinds de ontdekking van bacteriën als ziekteverwekker gereserveerd voor aandoeningen waarvan de oorzaak bekend is, die een bepaald beloop hebben en waarvan ook in de meeste gevallen duidelijk is wat er aan te doen valt. Voor psychiatrische stoornissen ligt dit anders. Lichaam en geest zijn zo met elkaar verbonden dat het de vraag is of daar onderscheid in maken het zelfs niet ingewikkelder maakt dan het al is.

ePsychiater beschrijft de stoornissen, zoals je ze kunt herkennen bij jezelf of bij vrienden en familieleden. Hierbij worden de gangbare definities gehanteerd en daar moet bij gezegd worden dat het nut van het hanteren van deze definities door vooraanstaande denkers ernstig wordt betwijfeld. Richard Bentall heeft in zijn boek “Madness Explained” (2003) krachtige argumenten aangevoerd om een geheel andere benadering van psychische problemen te kiezen.
De meeste problemen zijn aan de buitenkant niet vast te stellen. Psychiatrische problemen spelen zich af in de beleving van mensen en binnen menselijke relaties. Er is veel lijden dat aan het oog onttrokken blijft, dat in het geheel niet verklaard wordt door het stellen van een diagnose en al helemaal niet behandeld kan worden met daar vervolgens een standaard therapie op los te laten.

Steeds wordt bij het stellen van een psychiatrische diagnose het criterium gehanteerd dat de stoornis beperkingen met zich meebrengt in het sociale, beroepsmatige en interpersoonlijke functioneren. Dat is gewoon de definitie van stoornis. Het idee dat er aan een diagnose een behandeling gekoppeld hoort te worden, waardoor een DBC, een diagnose-behandel-combinatie ontstaat, is een misvatting die maar al te graag in stand wordt gehouden door farmaceutische bedrijven en instanties die de zorg betaalbaar en beheersbaar willen houden.

Dit gezegd hebbende houdt ePsychiater zich wel aan de internationaal vastgestelde criteria voor het stellen van diagnoses, de indeling van psychiatrische stoornissen volgens de DSM IV, Diagnostic Statistical Manual, de vierde editie of in de International Classification of Disease (ICD10).
Vanzelfsprekend is de site niet volledig en blijven sommige aspecten onbesproken of onderbelicht. In het navigatiemenu staan groepen stoornissen vermeld, in de kantlijn de verschillende stoornissen zelf. De Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft een kleine eigen afdeling.