Stimulantia en andere ADHD medicijnen

Onder stimulantia wordt methylfenidaat en dexamfetamine verstaan. Het zijn veel gebruikte medicijnen bij ADHD met meestal een goed resultaat (bij 70% van de kinderen). Omdat deze middelen onder de opiumwet vallen moet een speciale verklaring mee als je de grens over gaat.

Stimulantia verminderen agressie, impulsiviteit, concentratieproblemen en andere ADHD symptomen. Ze werken snel (binnen een uur) en zijn na ongeveer een halve dag weer uitgewerkt. Sinds nog niet zo lang bestaat ook een tablet vorm met vertraagde afgifte, Concerta. Meestal bouw je het middel net zo lang op tot het effect maximaal is.

Veel gehoorde bijwerkingen zijn een verminderde eetlust en slaapproblemen. Het middel moet daarom niet te laat op de dag ingenomen worden en het liefst tijdens een maaltijd. Hoofdpijn en buikpijn kunnen ook voorkomen. Soms is er een toename van tics, soms treden er angst of depressieve klachten op en soms is er ‘s avonds een toename van onrust en hyperactiviteit dat rebound-effect wordt genoemd.

Clonidine is een ander middel wat bij ADHD wordt voorgeschreven en ook bij tics. Het werkt minder goed tegen ADHD symptomen en wordt daarom zelfs bij ADHD in combinatie met tics als tweede keus voorgeschreven. Bijwerkingen zijn hoofdpijn, verstopping, sufheid, duizeligheid en soms wat depressieve klachten.

Een nieuw middel is atomoxetine (Strattera) dat wel geregistreerd is als middel bij ADHD maar nog niet vergoed wordt. Mogelijk zal snelle opname in het verzekeringspakket volgen. Het middel valt niet onder de opiumwet. Het werkt minder snel. Het heeft een aantal weken nodig voordat het opgebouwd en effectief is maar heeft mogelijk ook minder bijwerkingen m.n. wat betreft de slaapproblemen, het rebound effect en de verminderde eetlust.