Middelen bij ADHD

Methylfenidaat

Verreweg het meest bekende middel dat bij aandachtstekortstoornissen wordt gebruikt is methylfenidaat dat onder de merknaam Ritalin bekend is. Het is een amfetamine. Amfetamines vallen onder de opiumwet en worden in het gedeelte over verslaving uitgebreider besproken. Hier gaat het om de bijzonderheid dat waar normale mensen hyperactief worden van amfetamine (speed), mensen die van zichzelf hyperactief zijn juist een weldadige kalmte ervaren. Pltoseling kunnen zij zich geconcentreerd met een onderwerp bezig houden, gaan hun gedachten niet meer alle kanten op en zijn zij ook veel beter in staat om hun impulsen te beheersen. En daar gaat het om bij de behandeling van ADHD.

Het is nog niet zo lang bekend dat volwassenen ook ADHD kunnen hebben. Kinderen die niet stil kunnen zitten, voor hun beurt praten, niet mee kunnen komen op school, omdat zij hun aandacht niet bij de les kunnen houden, zijn er vele. En deze kinderen groeien op, worden volwassen en dan vallen zij meestal op door andere verschijnselen. Een groot aantal is drugs gaan gebruiken, vooral cannabisproducten. Marihuana en hasjiesj worden door deze mensen als "zelfmedicatie" gebruikt. Een enkeling ontdekt speed als hulpmiddel maar de meeste ADHD-ers vinden dat juist een saaie drug omdat je er rustig van wordt!
Andere kinderen met ADHD groeien op en ontwikkelen antisociaal gedrag of zelfs een antisociale persoonlijkheidsstoornis, waardoor zij in de problemen geraken. Soms zijn die secundair verworven problemen zo overheersend dat de diagnose ADHD over het hoofd wordt gezien.

Ritalin wordt voorgeschreven in tabletten van 10 mg. Veel artsen in Nederland zijn terughoudend met het voorschrijven van dit middel aangezien zij de patiënt niet vertrouwen en het op straat ook goed verhandelbaar is. Helaas komt het voor dat dit terecht is maar de meeste mensen die gemerkt hebben hoeveel beter zij kunnen functioneren met dit middel gebruiken het netjes volgens voorschrift. De effectieve hoeveelheid kan variëren. Het verdient aanbeveling duidelijke afspraken te maken over hoe het effect van de medicatie objectief kan worden vastgesteld.

Clonidine

Clonidine (Dixarit, Catapresan) is een remmer van noradrenaline neuronen. Als zodanig kan het ook gebruikt worden bij de behandeling van hoge bloeddruk al hebben andere middelen daar de voorkeur. Het vermindert de verschijn selen van ADHD, heeft als bijwerking soms hoofdpijn vermoeidheid en soms zelfs depressie.

Atomoxetine

Deze stof is verkrijgbaar onder de merknaam Strattera. Het is een selctieve heropname remmer van noradrenaline. Het middel moet langzaam worden opgebouwd, vanaf ongeveer een 0,5 mg per kilogram lichaamsgewicht. Een effectieve dosis ligt doorgaans ruim twee maal hoger. De meeste patiënten merken pas na meer dan een maand enig effect. Er wordt dan een betere concentratie gemeld, het is rustiger in het hoofd. Combinatie met fluoxetine (Prozac) en paroxetine (Seroxat) is te ontraden aangezien deze stoffen op dezelfde wijze door het lichaam worden afgebroken.