Benzodiazepines

Onder invloed zijn (intoxicatie)

Er zijn zeer veel benzodiazepines verkrijgbaar. Zij worden vaak voorgeschreven tegen angst en spanning, als slaapmiddel, als anti-epilepticum en als middel ter bestrijding van alcoholonthoudingsverschijnselen. Hier zijn er een paar: alprazolam (Xanax), bromazepam(Lexotanil), chloordiazepoxide (vroeger Librium), diazepam (Valium), lorazepam (Temesta), oxazepam (Seresta), Lormetazepam (Loramet), Midazolam (Dormicum), flunitrazepam (Rohypnol, of "Rooieknol" zoals ze op de pillenbrug zeggen). Een toegenomen zelfverzekerdheid en verkeerde inschatting van sociale situaties is soms een "gewenst" effect. Onaangepast gedrag door ontremming, zoals agressiviteit of seksuele ontremming kan een verschijnsel zijn van intoxicatie met een benzodiazepine. Articulatiestoornissen, coördinatiestoornissen en onzekere gang, verstoorde volgbewegingen met de ogen, aandachts- en concentratiestoornissen of geheugenproblemen zijn de meest voorkomende verschijnselen. Bij hogere dosering kan iemand in slaap vallen c.q. in coma geraken. De verschijnselen van benzodiazepine-intoxicatie worden versterkt door gelijktijdig gebruik van alcohol.

Onthoudingsverschijnselen

Na langdurig gebruik, waarbij gewenning is opgetreden zodat er ook hogere dan normale doseringen zijn gebruikt, kunnen er na het staken van benzodiazepines verschijnselen optreden van hyperactiviteit van het centrale zenuwstelsel. Voorbeelden hiervan zijn zweten en versnelde hartslag. Benzodiazepine-onthouding geeft ook trillende handen, misselijkheid en braken, angst en onrust, voorbijgaande hallucinaties en ploseling staken zelfs epileptische aanvallen. Aangezien er vele benzodiazepines zijn met verschillende sterkte en werkingsduur zijn de onthoudingsverschijnselen ook verschillend. Al na korte tijd gebruik van een eenvoudig slaapmiddel kunnen gewenning en dus onthoudingsverschijnselen optreden. Al naar gelang de werkingsduur kunnen onthoudingsverschijnselen soms dagen na het laatste gebruik voor het eerst optreden.

Geheugenstoornissen door benzodiazepines

Helemaal zeker is het niet maar er zijn aanwijzingen dat zeer langdurig gebruik van teveel benzodiazepines, net als langdurig gebruik van teveel alcohol, blijvende geheugenstoornissen, dementie, ten gevolge kan hebben. Zeer langdurig gebruik kan worden vermeden, vooral omdat er betere middelen en methoden beschikbaar zijn om de stoornis, voor welke de benzo is voorgeschreven, te behandelen.
Van kortwerkende middelen zijn ook black-outs na intoxicatie beschreven.

Andere verschijnselen die samenhangen met benzodiazepines

Overdosis van benzodiazepines worden vaak genomen. Soms wil iemand "er even niet zijn" soms betreft het een serieuze suïcidepoging. De verschijnselen beperken zich meestal tot slaapdronken zijn en verwardheid. In combinatie met alcohol en andere slaap- en kalmeringsmiddelen kunnen benzodiazepines wel een dodelijk gevolg krijgen. Overdosering kan worden tegengegaan door toediening van een benzodiazepine antagonist (flumazenil). Door de beschikbaarheid van dit middel zijn veel suïcides voorkomen.

vraag een eConsult