Gokken

Iemand die aan pathologisch gokken lijdt is in zichzelf voortdurend met gokken bezig en ervaart de noodzaak om steeds grotere bedragen in te zetten. Hoewel er meermaals pogingen ondernomen zijn om het te minderen of geheel te laten, dat hoort er ook bij, lukt dit telkens niet. Het is niet ongebruikelijk dat de persoon liegt over het gokken en over de bedragen die al verloren zijn. De schulden kunnen zich al opgestapeld hebben voor dat het probleem onderkend en aangepakt kan worden. Mensen met gokverslaving tonen zich vaak vol zelfvertrouwen. Geld is zowel de oorzaak als de oplossing van al hun problemen. Aan een budget houden zullen zij zich niet en wanneer zij niet aan geld kunnen komen om te gokken kunnen antisociale gedragingen tevoorschijn komen. Dit betreft niet zozeer gewelddadig gedrag, als wel oplichting of afpersing waarbij de gokker er zelf van overtuigd is dat het goede doel van terugbetalen van schulden of voor eens en altijd uit de problemen zijn, de middelen rechtvaardigt. Een volgende fase is bereikt wanneer de patiënt geheel wanhopig steeds grotere bedragen inzet, enorme leningen afsluit, in handen valt van woekeraars en andere criminelen. Vervreemding van familie en vrienden komt veel voor, soms kunnen wanhopige suïcidale impulsen doorbreken.

Achtergrond

Gokken, pathologisch gokken wel te verstaan kan als zelfstandig probleem voorkomen of in combinatie met manische ontremming of een persoonlijkheidsstoornis. Het betreft ongeveer twee op de honderd volwassenen die met problematisch gokken te maken hebben. Mannen kampen vaker met het probleem dan vrouwen. Bij mannen begint het in de vroege adolescentie, bij vrouwen begint het gokken vaker op veel latere leeftijd. Vrouwen die gokken zijn vaker getrouwd met een alcoholist dan vrouwen die niet gokken, zo is uit epidemiologisch onderzoek naar voren gekomen. Alcoholisme komt beduidend vaker voor bij ouders van gokkers. Een afwezige ouder, verwaarlozing tijdens de opvoeding, grote waarde hechten aan materiële zaken en statussymbolen kunnen bijdragen tot het ontwikkelen van pathologisch gokken. De aandoening gaat vaak samen met depressie, angststoornissen met vermijdingsgedrag en dwangstoornissen. Kinderen met ADHD lopen een groter risico om later te gaan gokken zoals zij in het algemeen een groter risico lopen om verkeerde keuzes te maken en Antisociaal gedrag te gaan vertronen Het vermoeden bestaat dat er bij gokken een verstoorde regulering van stresshormonen is. De stresshormonen worden geactiveerd bij de toename van spanning rond en door het gokken.

Behandeling

Pathologische gokkers komen over het algemeen niet vrijwillig om een behandeling vragen. Relatieproblemen, strafrechtelijke moeilijkheden of een andere psychiatrische stoornis die er gelijktijdig is, brengen de patiënt pas in beeld. In navolging van Anonieme Alcoholisten (AA) en Anonieme narcotica gebruikers (NA) is er ook een groep voor Anonieme Gokkers (GA). Dit lijkt nog het meest te werken: uitwisseling van ervaring van anderen. Het openlijk toegeven, de druk en controle van groepsgenoten en de inspiratie die kan worden opgedaan bij mensen die de aandoening te baas zijn geworden, zijn waarschijnlijk de werkzame bestanddelen. Inzichtgevende therapie komt pas aan de orde wanneer zich langer dan drie maanden geen problemen hebben voorgedaan. Vanzelfsprekend is behandeling van co-morbiditeit, de psychiatrische stoornis die naast het gokken aanwezig kan zijn, noodzakelijk.