XTC

Herkenning

Je wordt er een softie van. Liefde en verbroedering alom, stop het in het drinkwater zou je zeggen. Agressie en spanningsgevoelens verdwijnen kort na inname en deze werking houdt een uur of zes aan. De subjectieve positieve ervaringen zijn vooral het in contact komen met ‘jezelf’, beter communiceren, beter waarnemen van aanraking en streling, zonder dat het een seks-drug is. Hallucinaties en verwardheid komen vrijwel niet voor. Het wordt veel gebruikt om op te dansen, niet ongevaarlijk aangezien oververhitting en uitdroging op kan treden met de dood tot gevolg. Nadat het middel is uitgewerkt kunnen gevoelens van leegheid en de wereld ondragelijk saai vinden optreden. Mensen die behandeld worden met antidepressiva (serotonine heropname remmers) herkennen de werking op het serotonine systeem. Behandeling met antidepressiva maakt de werking van XTC beduidend minder.

Achtergrond

XTC behoort tot de zg. designer amfetamines die geweldig populair zijn. Zo’n 10 % van de jongeren tussen de 18 en 25 jaar heeft minstens éénmaal XTC gebruikt. Een aanzienlijk deel van het is regelmatige gebruiker. Het is om precies te zijn 3,4- methyleendioxiamfetamine (MDMA) maar er zijn verschillende varianten. XTC werkt voornamelijk op de serotonerge neuronen en geeft een massale serotonine uitstoot. Mogelijk leidt dit tot beschadiging van de uiteinden der serotoninebanen, theoretisch met onbehandelbare depressie tot gevolg. Het middel wordt op grote schaal geproduceerd, vooral in Nederland waar het sinds 1988 officieel verboden is. Een tijd is het moeilijk geweest om ‘goede’ XTC te vinden. Met een ontwikkelde EZ (easy) test weet de gebruiker nog steeds niet of het zuiver spul is en tevens blijft de dosering onbekend. Op grote party’s werd soms door de GG&GD een test beschikbaar gesteld.

Behandeling

XTC gebruik wordt door de gebruikers niet als problematisch ervaren. Het gebruik kan de behandeling van een psychiatrische stoornis bemoeilijken. Er zijn er therapeuten geweest die stelden dat je de sessies juist onder invloed van XTC zou moeten doen!